Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Flags Maniac

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(6,930 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Jan 31, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Nhấp vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(6,930 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 11, 2023
Release:
Jan 31, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

Nhấp vào lá cờ chính xác trước khi hết giờ! Bạn bấm vào câu trả lời đúng càng nhanh, điểm của bạn càng cao.

4.6 Rating Star
6,930
Phiếu bầu