Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Globy 2

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Oct 19, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo các tia sáng xanh hoặc các vật thể khác để chiếu ánh sáng vào các sinh vật Globy. Để giành chiến thắng, bạn cần chiếu đúng màu ánh sáng trên mỗi Quả cầu. Nhận sao bằng cách sử dụng càng ít bước di chuyển càng tốt!

Nhấp và kéo các tia sáng xanh hoặc các vật thể khác để chiếu ánh sáng vào các sinh vật Globy. Để giành chiến thắng, bạn cần chiếu đúng màu ánh sáng trên mỗi Quả cầu. Nhận sao bằng cách sử dụng càng ít bước di chuyển càng tốt!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Release:
Oct 19, 2015
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Nhấp và kéo các tia sáng xanh hoặc các vật thể khác để chiếu ánh sáng vào các sinh vật Globy. Để giành chiến thắng, bạn cần chiếu đúng màu ánh sáng trên mỗi Quả cầu. Nhận sao bằng cách sử dụng càng ít bước di chuyển càng tốt!

Nhấp và kéo các tia sáng xanh hoặc các vật thể khác để chiếu ánh sáng vào các sinh vật Globy. Để giành chiến thắng, bạn cần chiếu đúng màu ánh sáng trên mỗi Quả cầu. Nhận sao bằng cách sử dụng càng ít bước di chuyển càng tốt!