Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Golf is a Blast

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,525 Phiếu bầu)
Release :
Jul 29, 2021

Hướng dẫn

Cũng giống như bất kỳ trò chơi golf nào, mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lỗ. Nhưng trong trò chơi này, bạn di chuyển quả bóng bằng bom! Nhấp vào một quả bom trong khi quả bóng ở gần nó để đưa quả bóng bay đi. Bạn cũng có thể sử dụng bom để làm nổ tung các bức tường và dọn đường cho quả bóng của mình.

Đánh bại cấp độ với càng ít lần chơi lại càng tốt để ở dưới mệnh giá!

Cũng giống như bất kỳ trò chơi golf nào, mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lỗ. Nhưng trong trò chơi này, bạn di chuyển quả bóng bằng bom! Nhấp vào một quả bom trong khi quả bóng ở gần nó để đưa quả bóng bay đi. Bạn cũng có thể sử dụng bom để làm nổ tung các bức tường và dọn đường cho quả bóng của mình.

Đánh bại cấp độ với càng ít lần chơi lại càng tốt để ở dưới mệnh giá!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 03, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.1 / 5(3,525 Phiếu bầu)
Release :
Jul 29, 2021

Hướng dẫn

Cũng giống như bất kỳ trò chơi golf nào, mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lỗ. Nhưng trong trò chơi này, bạn di chuyển quả bóng bằng bom! Nhấp vào một quả bom trong khi quả bóng ở gần nó để đưa quả bóng bay đi. Bạn cũng có thể sử dụng bom để làm nổ tung các bức tường và dọn đường cho quả bóng của mình.

Đánh bại cấp độ với càng ít lần chơi lại càng tốt để ở dưới mệnh giá!

Cũng giống như bất kỳ trò chơi golf nào, mục tiêu của bạn là đưa bóng vào lỗ. Nhưng trong trò chơi này, bạn di chuyển quả bóng bằng bom! Nhấp vào một quả bom trong khi quả bóng ở gần nó để đưa quả bóng bay đi. Bạn cũng có thể sử dụng bom để làm nổ tung các bức tường và dọn đường cho quả bóng của mình.

Đánh bại cấp độ với càng ít lần chơi lại càng tốt để ở dưới mệnh giá!

4.1 Rating Star
3,525
Phiếu bầu