Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravistation

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,673 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 27, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(1,673 Phiếu bầu)
Release :
Jul 16, 2015

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

Mục tiêu của bạn là giúp robot đến được lối ra. Sử dụng các phím mũi tên trái và phải để di chuyển và phím cách để bắn tia laze của bạn. Bắn các hộp bằng mũi tên để lật trọng lực theo hướng đó. Nếu cửa thoát hiểm bị đóng, hãy lấy chìa khóa màu xanh lục để mở.

3.6 Rating Star
1,673
Phiếu bầu