Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sky Island

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,816 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Giải phóng:
Nov 09, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.5 / 5(1,816 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Giải phóng:
Nov 09, 2017
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và LÊN để nhảy. Nhấp vào màn hình và kéo chuột để xem một phối cảnh mới.

3.5 Rating Star
1,816
Phiếu bầu