Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rocketate

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(3,991 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trái và phải để xoay thế giới. Giữ nút tên lửa để bật jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nhấn TRÁI và PHẢI để xoay thế giới. Giữ LÊN để sử dụng jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(3,991 Phiếu bầu)
Release :
Aug 20, 2019

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trái và phải để xoay thế giới. Giữ nút tên lửa để bật jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan.

Nhấn TRÁI và PHẢI để xoay thế giới. Giữ LÊN để sử dụng jetpack của bạn. Nguồn cung cấp nhiên liệu của bạn có hạn, vì vậy hãy đảm bảo sử dụng nó một cách khôn ngoan. Nếu bạn gặp khó khăn, hãy nhấn R để khởi động lại cấp độ.

3.8 Rating Star
3,991
Phiếu bầu