Gravitee 2

Hướng dẫn

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

3.8 Rating Star
6,082
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

3.8 Rating Star
6,082
Phiếu bầu