Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Minigolf Master

Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(8,859 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2020

Hướng dẫn

Kéo trở lại từ quả bóng để nhắm bắn của bạn và thiết lập sức mạnh. Để xem lỗ hiện tại, hãy nhấn ra khỏi quả bóng và kéo để xoay camera.

Nhấp vào gần quả bóng và kéo trở lại để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đặt sức mạnh. Nếu bạn muốn xem lỗ hiện tại, hãy nhấp vào bất kỳ đâu xa quả bóng và kéo để xoay camera. Ghi nhiều birdie và đại bàng? Sau đó, bạn đã sẵn sàng để tham gia khóa học đầy thử thách!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Đã cập nhật:
May 16, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(8,859 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2020

Hướng dẫn

Kéo trở lại từ quả bóng để nhắm bắn của bạn và thiết lập sức mạnh. Để xem lỗ hiện tại, hãy nhấn ra khỏi quả bóng và kéo để xoay camera.

Nhấp vào gần quả bóng và kéo trở lại để nhắm mục tiêu cú đánh của bạn và đặt sức mạnh. Nếu bạn muốn xem lỗ hiện tại, hãy nhấp vào bất kỳ đâu xa quả bóng và kéo để xoay camera. Ghi nhiều birdie và đại bàng? Sau đó, bạn đã sẵn sàng để tham gia khóa học đầy thử thách!

4.2 Rating Star
8,859
Phiếu bầu