Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Gravitee 2

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(6,139 Phiếu bầu)
Release :
Sep 17, 2015

Hướng dẫn

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 09, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(6,139 Phiếu bầu)
Release :
Sep 17, 2015

Hướng dẫn

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

Giữ và kéo chuột để thực hiện một cú sút. Cố gắng đưa bóng qua cổng tò vò bằng vàng với càng ít cú đánh càng tốt.

3.8 Rating Star
6,139
Phiếu bầu