Gravitus

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc Lên để kích hoạt bộ đẩy của bạn. Hạ cánh cơ sở của con tàu của bạn trên nền tảng hạ cánh mà không bị rơi!

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc Lên để kích hoạt bộ đẩy của bạn. Hạ cánh cơ sở của con tàu của bạn trên nền tảng hạ cánh mà không bị rơi!

4.0 Rating Star
7,359
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc Lên để kích hoạt bộ đẩy của bạn. Hạ cánh cơ sở của con tàu của bạn trên nền tảng hạ cánh mà không bị rơi!

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để xoay con tàu của bạn. Nhấn W hoặc Lên để kích hoạt bộ đẩy của bạn. Hạ cánh cơ sở của con tàu của bạn trên nền tảng hạ cánh mà không bị rơi!

4.0 Rating Star
7,359
Phiếu bầu