Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Last Horizon

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(71,836 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2018

Hướng dẫn

Use LEFT and RIGHT to turn your space ship. Press UP to activate the thrusters and move forward. Land gently on planets to refill your oxygen and fuel reserves. Follow the compass at the bottom of the screen to reach your new homeworld. Watch out for black holes, meteor showers and other hazards along the way.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để biến con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để kích hoạt bộ đẩy và di chuyển về phía trước. Hạ cánh nhẹ nhàng trên các hành tinh để nạp đầy oxy và nhiên liệu dự trữ của bạn. Đi theo la bàn ở cuối màn hình để đến thế giới quê hương mới của bạn. Cảnh giác với các lỗ đen, mưa sao băng và các mối nguy hiểm khác trên đường đi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Aug 11, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.6 / 5(71,836 Phiếu bầu)
Release :
Mar 01, 2018

Hướng dẫn

Use LEFT and RIGHT to turn your space ship. Press UP to activate the thrusters and move forward. Land gently on planets to refill your oxygen and fuel reserves. Follow the compass at the bottom of the screen to reach your new homeworld. Watch out for black holes, meteor showers and other hazards along the way.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để biến con tàu không gian của bạn. Nhấn LÊN để kích hoạt bộ đẩy và di chuyển về phía trước. Hạ cánh nhẹ nhàng trên các hành tinh để nạp đầy oxy và nhiên liệu dự trữ của bạn. Đi theo la bàn ở cuối màn hình để đến thế giới quê hương mới của bạn. Cảnh giác với các lỗ đen, mưa sao băng và các mối nguy hiểm khác trên đường đi.

4.6 Rating Star
71,836
Phiếu bầu