Gravity Trails

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh mỗi hành tinh. Nhấn vào nút lên để nhảy. Chạm vào một biển chỉ dẫn để lưu tại trạm kiểm soát đó.

Nhấn trái và phải để di chuyển xung quanh mỗi hành tinh. Nhấn lên để nhảy. Chạm vào một biển chỉ dẫn để lưu tại trạm kiểm soát đó.

3.8 Rating Star
12,898
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào các nút trên màn hình để di chuyển xung quanh mỗi hành tinh. Nhấn vào nút lên để nhảy. Chạm vào một biển chỉ dẫn để lưu tại trạm kiểm soát đó.

Nhấn trái và phải để di chuyển xung quanh mỗi hành tinh. Nhấn lên để nhảy. Chạm vào một biển chỉ dẫn để lưu tại trạm kiểm soát đó.

3.8 Rating Star
12,898
Phiếu bầu