Gravity X

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhấn nút kim cương để thay đổi hướng trọng lực. Kích hoạt từng ô vuông để đánh bại cấp độ. Bạn có thể bay qua đầu và cuối màn hình để di chuyển sang phía đối diện.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Phím cách để thay đổi hướng trọng lực. Kích hoạt tất cả các ô vuông để đánh bại cấp độ. Bạn có thể bay qua đầu và cuối màn hình để di chuyển sang phía đối diện.

4.3 Rating Star
3,977
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các nút trên màn hình để di chuyển. Nhấn nút kim cương để thay đổi hướng trọng lực. Kích hoạt từng ô vuông để đánh bại cấp độ. Bạn có thể bay qua đầu và cuối màn hình để di chuyển sang phía đối diện.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và Phím cách để thay đổi hướng trọng lực. Kích hoạt tất cả các ô vuông để đánh bại cấp độ. Bạn có thể bay qua đầu và cuối màn hình để di chuyển sang phía đối diện.

4.3 Rating Star
3,977
Phiếu bầu