Grindcraft

Hướng dẫn

Mục tiêu duy nhất trong trò chơi này là dành thời gian của bạn, thu thập nguồn cung cấp và chế tạo bất cứ thứ gì bạn muốn!

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng gỗ trong Overworld để bắt đầu chặt gỗ. Khi thanh ở dưới cùng của biểu tượng có màu xanh hoàn toàn, gỗ sẽ được thêm vào kho của bạn. Con số ở dưới cùng của biểu tượng cho biết bạn có bao nhiêu trong kho của mình.

Bất kỳ vật phẩm nào có nền trắng nghĩa là bạn có đủ tài nguyên để chế tạo nó! Bạn có thể chế tạo nhiều loại tài nguyên bao gồm vũ khí (mở khóa khả năng khai thác, thu thập thức ăn và bảo vệ bạn khỏi đám đông), đồ gia dụng, áo giáp, v.v.! Nếu bạn có đủ tài nguyên được chế tạo, bạn có thể bắt đầu xây dựng một nền văn minh.

GỢI Ý: Để xem một vật phẩm cần được chế tạo như thế nào, bạn có thể di chuột qua vật phẩm đó.

Mục tiêu duy nhất trong trò chơi này là dành thời gian của bạn, thu thập nguồn cung cấp và chế tạo bất cứ thứ gì bạn muốn!

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng gỗ trong Overworld để bắt đầu chặt gỗ. Khi thanh ở dưới cùng của biểu tượng có màu xanh hoàn toàn, gỗ sẽ được thêm vào kho của bạn. Con số ở dưới cùng của biểu tượng cho biết bạn có bao nhiêu trong kho của mình.

Nếu một vật phẩm có nền trắng, bạn có đủ tài nguyên để chế tạo nó! Bạn có thể chế tạo nhiều loại tài nguyên bao gồm công cụ (mở khóa khả năng khai thác, thu thập thức ăn và đánh bại quái vật), đồ gia dụng, áo giáp, v.v.! Nếu bạn chế tạo đủ tài nguyên, bạn có thể bắt đầu xây dựng một nền văn minh.

Có TẤN thứ để chế tạo! Bạn sẽ cần đọc kỹ các công thức nấu ăn để đảm bảo bạn có được nguồn tài nguyên phù hợp. Để xem công thức, hãy di chuột qua mục bạn muốn.

Điều gì làm cho Grindcraft trở nên thú vị?

Rất nhiều trò chơi thú vị nhất hiện có là những trò chơi mà người chơi có thể tiến bộ chậm và ổn định. Rất dễ chán nản khi trò chơi chậm lại với tốc độ của ốc sên và tiến độ trở nên rất chậm. Tuy nhiên, trong Grindcraft, hầu như luôn có một bước tiếp theo cần thực hiện. Có thể bạn cần bắt đầu xây dựng một thư viện hoặc lấy các tài liệu phù hợp để tạo một dân làng mới. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của trò chơi, có điều gì đó mà bạn có thể làm sẽ đưa bạn đến gần cuối trò chơi.

4.5 Rating Star
64,927
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi 0%

0 XP

Hướng dẫn

Mục tiêu duy nhất trong trò chơi này là dành thời gian của bạn, thu thập nguồn cung cấp và chế tạo bất cứ thứ gì bạn muốn!

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng gỗ trong Overworld để bắt đầu chặt gỗ. Khi thanh ở dưới cùng của biểu tượng có màu xanh hoàn toàn, gỗ sẽ được thêm vào kho của bạn. Con số ở dưới cùng của biểu tượng cho biết bạn có bao nhiêu trong kho của mình.

Bất kỳ vật phẩm nào có nền trắng nghĩa là bạn có đủ tài nguyên để chế tạo nó! Bạn có thể chế tạo nhiều loại tài nguyên bao gồm vũ khí (mở khóa khả năng khai thác, thu thập thức ăn và bảo vệ bạn khỏi đám đông), đồ gia dụng, áo giáp, v.v.! Nếu bạn có đủ tài nguyên được chế tạo, bạn có thể bắt đầu xây dựng một nền văn minh.

GỢI Ý: Để xem một vật phẩm cần được chế tạo như thế nào, bạn có thể di chuột qua vật phẩm đó.

Điều gì làm cho Grindcraft trở nên thú vị?

Rất nhiều trò chơi thú vị nhất hiện có là những trò chơi mà người chơi có thể tiến bộ chậm và ổn định. Rất dễ chán nản khi trò chơi chậm lại với tốc độ của ốc sên và tiến độ trở nên rất chậm. Tuy nhiên, trong Grindcraft, hầu như luôn có một bước tiếp theo cần thực hiện. Có thể bạn cần bắt đầu xây dựng một thư viện hoặc lấy các tài liệu phù hợp để tạo một dân làng mới. Bất kể bạn đang ở giai đoạn nào của trò chơi, có điều gì đó mà bạn có thể làm sẽ đưa bạn đến gần cuối trò chơi.

Mục tiêu duy nhất trong trò chơi này là dành thời gian của bạn, thu thập nguồn cung cấp và chế tạo bất cứ thứ gì bạn muốn!

Để bắt đầu, hãy nhấp vào biểu tượng gỗ trong Overworld để bắt đầu chặt gỗ. Khi thanh ở dưới cùng của biểu tượng có màu xanh hoàn toàn, gỗ sẽ được thêm vào kho của bạn. Con số ở dưới cùng của biểu tượng cho biết bạn có bao nhiêu trong kho của mình.

Nếu một vật phẩm có nền trắng, bạn có đủ tài nguyên để chế tạo nó! Bạn có thể chế tạo nhiều loại tài nguyên bao gồm công cụ (mở khóa khả năng khai thác, thu thập thức ăn và đánh bại quái vật), đồ gia dụng, áo giáp, v.v.! Nếu bạn chế tạo đủ tài nguyên, bạn có thể bắt đầu xây dựng một nền văn minh.

Có TẤN thứ để chế tạo! Bạn sẽ cần đọc kỹ các công thức nấu ăn để đảm bảo bạn có được nguồn tài nguyên phù hợp. Để xem công thức, hãy di chuột qua mục bạn muốn.

4.5 Rating Star
64,927
Phiếu bầu