Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Guess Countries: Africa

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 20, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,873 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Phi. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Phi. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Oct 20, 2022
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(1,873 Phiếu bầu)
Release :
Sep 14, 2015

Hướng dẫn

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Phi. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

Sử dụng bàn phím của bạn để nhập tên của từng quốc gia ở Châu Phi. Nếu bạn gõ tên chính xác, nó sẽ tô màu trên bản đồ. Nếu bạn không thể nghĩ ra gì nữa, hãy nhấp vào "Bỏ cuộc" để xem tên các quốc gia bạn đã bỏ lỡ!

4.5 Rating Star
1,873
Phiếu bầu