Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Icy Purple Head

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,359 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Aug 22, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và giữ ở bất cứ đâu để biến thành một khối băng và trượt quanh màn chơi. Buông ra để đổi lại thành cái đầu màu tím và ngừng chuyển động.

Nhấp và giữ bất cứ đâu để biến thành một khối băng và trượt quanh màn chơi. Buông ra để đổi lại thành cái đầu màu tím và ngừng chuyển động.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(5,359 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 06, 2023
Release:
Aug 22, 2017
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm và giữ ở bất cứ đâu để biến thành một khối băng và trượt quanh màn chơi. Buông ra để đổi lại thành cái đầu màu tím và ngừng chuyển động.

Nhấp và giữ bất cứ đâu để biến thành một khối băng và trượt quanh màn chơi. Buông ra để đổi lại thành cái đầu màu tím và ngừng chuyển động.

4.5 Rating Star
5,359
Phiếu bầu