Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Icy Purple Head Superslide

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(11,496 Phiếu bầu)
Release :
Dec 10, 2019

Hướng dẫn

Chạm và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi.

Nhấp và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi. Bạn sẽ tương tác với các đối tượng khác nhau khi bạn bị đóng băng hoặc khi bạn không, vì vậy hãy nhớ liên tục chuyển đổi qua lại bằng cách nhấp hoặc buông tay!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 15, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(11,496 Phiếu bầu)
Release :
Dec 10, 2019

Hướng dẫn

Chạm và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi.

Nhấp và giữ để biến thành băng và trượt xuống núi. Bạn sẽ tương tác với các đối tượng khác nhau khi bạn bị đóng băng hoặc khi bạn không, vì vậy hãy nhớ liên tục chuyển đổi qua lại bằng cách nhấp hoặc buông tay!

4.3 Rating Star
11,496
Phiếu bầu