Magnet Theory

Hướng dẫn

Nhấn để tạo từ trường và kéo quả bóng của bạn. Tiếp cận vòng tròn chấm để đánh bại từng cấp độ.

Nhấp và giữ để tạo từ trường. Lực sẽ kéo quả bóng của bạn về phía nó. Tiếp cận vòng tròn chấm để đánh bại từng cấp độ. MẸO: Đặt từ trường phía trên quả bóng để giữ cho nó lơ lửng trong không khí lâu hơn.

3.8 Rating Star
4,722
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn để tạo từ trường và kéo quả bóng của bạn. Tiếp cận vòng tròn chấm để đánh bại từng cấp độ.

Nhấp và giữ để tạo từ trường. Lực sẽ kéo quả bóng của bạn về phía nó. Tiếp cận vòng tròn chấm để đánh bại từng cấp độ. MẸO: Đặt từ trường phía trên quả bóng để giữ cho nó lơ lửng trong không khí lâu hơn.

3.8 Rating Star
4,722
Phiếu bầu