Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Space Cord

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,546 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Release:
Mar 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi.

Di chuyển chuột để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi. Nó có thể bắt đầu chậm, nhưng bạn sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng ngay lập tức!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(16,546 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 07, 2023
Release:
Mar 13, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo ngón tay của bạn để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi.

Di chuyển chuột để thay đổi vị trí của bạn. Tránh các chướng ngại vật để tiếp tục di chuyển và lấy các ngôi sao trên đường đi. Nó có thể bắt đầu chậm, nhưng bạn sẽ di chuyển với tốc độ ánh sáng ngay lập tức!

4.7 Rating Star
16,546
Phiếu bầu