Interstate Drifter: 1999

Interstate Drifter 1999 Instructions

Nhấn vào bên trái hoặc bên phải của màn hình để xoay. Tiếp tục lái xe để đi đến cuối khóa học mà không bị thiệt hại quá nhiều hoặc cạn kiệt năng lượng.

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để rẽ. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Tiếp tục lái xe để đi đến cuối khóa học mà không bị thiệt hại quá nhiều hoặc cạn kiệt năng lượng. Bạn có thể nhặt pin trên đường để nạp năng lượng cho mình.

Chọn dễ hoặc khó để thử tất cả các cấp độ khác nhau. Khi đạt đến cấp độ 3, bạn sẽ phải chạy đua với đối thủ của mình! Nếu giành chiến thắng, bạn có thể mở khóa một chiếc ô tô mới với các chỉ số khác nhau cho lần lái tiếp theo.

4.4 Rating Star
141,834
Phiếu bầu

Interstate Drifter 1999 Instructions

Nhấn vào bên trái hoặc bên phải của màn hình để xoay. Tiếp tục lái xe để đi đến cuối khóa học mà không bị thiệt hại quá nhiều hoặc cạn kiệt năng lượng.

Sử dụng A và D hoặc Trái và Phải để rẽ. Bạn sẽ tiến về phía trước một cách tự động. Tiếp tục lái xe để đi đến cuối khóa học mà không bị thiệt hại quá nhiều hoặc cạn kiệt năng lượng. Bạn có thể nhặt pin trên đường để nạp năng lượng cho mình.

Chọn dễ hoặc khó để thử tất cả các cấp độ khác nhau. Khi đạt đến cấp độ 3, bạn sẽ phải chạy đua với đối thủ của mình! Nếu giành chiến thắng, bạn có thể mở khóa một chiếc ô tô mới với các chỉ số khác nhau cho lần lái tiếp theo.

4.4 Rating Star
141,834
Phiếu bầu