Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jet Boy

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(22,819 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn LÊN để nhảy sau đó giữ LÊN để sử dụng gói phản lực của bạn. Nếu jetpack của bạn hết nhiên liệu, hãy hạ cánh trên mặt đất để nạp lại năng lượng.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn LÊN để nhảy sau đó giữ LÊN để sử dụng gói phản lực của bạn. Nếu jetpack của bạn hết nhiên liệu, hãy hạ cánh trên mặt đất để nạp lại năng lượng.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Feb 06, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(22,819 Phiếu bầu)
Release :
Apr 09, 2018

Hướng dẫn

Sử dụng TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn LÊN để nhảy sau đó giữ LÊN để sử dụng gói phản lực của bạn. Nếu jetpack của bạn hết nhiên liệu, hãy hạ cánh trên mặt đất để nạp lại năng lượng.

Sử dụng TRÁI và PHẢI để di chuyển. Nhấn LÊN để nhảy sau đó giữ LÊN để sử dụng gói phản lực của bạn. Nếu jetpack của bạn hết nhiên liệu, hãy hạ cánh trên mặt đất để nạp lại năng lượng.

4.3 Rating Star
22,819
Phiếu bầu