Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Let It Glow 2

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(447 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Mar 11, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(447 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 04, 2024
Giải phóng:
Mar 11, 2013
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

Mục tiêu của bạn là thắp sáng bóng đèn. Để làm được điều này, bạn phải tạo mối liên hệ từ tia chớp đến bóng đèn bằng cách thả các máy phát vào đúng vị trí.

Click vào miếng gỗ để xóa chúng!

3.9 Rating Star
447
Phiếu bầu