Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Match and Remove

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(355 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 10, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là xóa các đối tượng có màu khỏi màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Khi chạm vào các đối tượng cùng màu, bạn có thể xóa tất cả chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột, vì vậy hãy lên kế hoạch trước!

Bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là xóa các đối tượng có màu khỏi màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Khi chạm vào các đối tượng cùng màu, bạn có thể xóa tất cả chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột, vì vậy hãy lên kế hoạch trước!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.3 / 5(355 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Giải phóng:
Mar 10, 2014
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là xóa các đối tượng có màu khỏi màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Khi chạm vào các đối tượng cùng màu, bạn có thể xóa tất cả chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột, vì vậy hãy lên kế hoạch trước!

Bấm vào các đối tượng để xóa chúng. Mục tiêu của bạn là xóa các đối tượng có màu khỏi màn hình với càng ít cú nhấp chuột càng tốt. Khi chạm vào các đối tượng cùng màu, bạn có thể xóa tất cả chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột, vì vậy hãy lên kế hoạch trước!

3.3 Rating Star
355
Phiếu bầu