Let Me Rock

Hướng dẫn

Chạm vào một cái thùng để loại bỏ nó và đám đông sẽ di chuyển vào căn phòng mở. Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhạc sĩ đều có một đám đông để biểu diễn.

Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhạc sĩ đều có một đám đông để biểu diễn. Nhấp vào một cái thùng để loại bỏ nó và đám đông sẽ di chuyển vào phòng mở.

4.1 Rating Star
400
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm vào một cái thùng để loại bỏ nó và đám đông sẽ di chuyển vào căn phòng mở. Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhạc sĩ đều có một đám đông để biểu diễn.

Hãy chắc chắn rằng tất cả các nhạc sĩ đều có một đám đông để biểu diễn. Nhấp vào một cái thùng để loại bỏ nó và đám đông sẽ di chuyển vào phòng mở.

4.1 Rating Star
400
Phiếu bầu