Make The Cube

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong năm chế độ trò chơi để bắt đầu. Khi bạn bắt đầu một cấp độ, hãy nhấp vào một khối đầy màu sắc để trượt nó vào khối ở giữa.

Ở một số cấp độ, một đồng xu có kính lúp sẽ ở trên màn hình. Khi bạn hoàn thành một trong những cấp độ đó, bạn sẽ được thưởng một gợi ý mà bạn có thể sử dụng sau này. Sử dụng nó bằng cách nhấp vào kính lúp ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Nhấp vào một trong năm chế độ trò chơi để bắt đầu. Khi bạn bắt đầu một cấp độ, hãy nhấp vào một khối đầy màu sắc để trượt nó vào khối ở giữa.

Ở một số cấp độ, một đồng xu có kính lúp sẽ ở trên màn hình. Khi bạn hoàn thành một trong những cấp độ đó, bạn sẽ được thưởng một gợi ý mà bạn có thể sử dụng sau này. Sử dụng nó bằng cách nhấp vào kính lúp ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

4.4 Rating Star
307
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào một trong năm chế độ trò chơi để bắt đầu. Khi bạn bắt đầu một cấp độ, hãy nhấp vào một khối đầy màu sắc để trượt nó vào khối ở giữa.

Ở một số cấp độ, một đồng xu có kính lúp sẽ ở trên màn hình. Khi bạn hoàn thành một trong những cấp độ đó, bạn sẽ được thưởng một gợi ý mà bạn có thể sử dụng sau này. Sử dụng nó bằng cách nhấp vào kính lúp ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

Nhấp vào một trong năm chế độ trò chơi để bắt đầu. Khi bạn bắt đầu một cấp độ, hãy nhấp vào một khối đầy màu sắc để trượt nó vào khối ở giữa.

Ở một số cấp độ, một đồng xu có kính lúp sẽ ở trên màn hình. Khi bạn hoàn thành một trong những cấp độ đó, bạn sẽ được thưởng một gợi ý mà bạn có thể sử dụng sau này. Sử dụng nó bằng cách nhấp vào kính lúp ở góc dưới cùng bên phải của màn hình.

4.4 Rating Star
307
Phiếu bầu