Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Marble Lines

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,767 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Phá hủy các viên bi bằng cách tạo thành nhóm 3 viên bi cùng màu trở lên.

Click chuột để bắn bi. Nhấn phím cách để hoán đổi màu của viên bi sẽ được bắn.

Phá hủy các viên bi bằng cách tạo thành nhóm 3 viên bi cùng màu trở lên.

Click chuột để bắn bi. Nhấn phím cách để hoán đổi màu của viên bi sẽ được bắn.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(1,767 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 02, 2024
Giải phóng:
Dec 31, 1998
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Phá hủy các viên bi bằng cách tạo thành nhóm 3 viên bi cùng màu trở lên.

Click chuột để bắn bi. Nhấn phím cách để hoán đổi màu của viên bi sẽ được bắn.

Phá hủy các viên bi bằng cách tạo thành nhóm 3 viên bi cùng màu trở lên.

Click chuột để bắn bi. Nhấn phím cách để hoán đổi màu của viên bi sẽ được bắn.

4.2 Rating Star
1,767
Phiếu bầu