Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Marbles Garden

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(8,083 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 11, 2023
Release:
Jul 26, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào khẩu pháo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm vào nó. Chạm vào bất cứ đâu trên màn hình để bắn. Mục tiêu của bạn là đảm bảo không có viên bi nào lọt vào lỗ. Bắn các viên bi của bạn và cố gắng kết nối ít nhất 3 viên cùng màu để làm bật chúng!

Sau khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được các ngôi sao có thể được sử dụng để mở khóa sức mạnh.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu súng thần công và bấm để bắn. Mục tiêu của bạn là đảm bảo không có viên bi nào lọt vào lỗ. Bắn các viên bi của bạn và cố gắng kết nối ít nhất 3 viên cùng màu để làm bật chúng!

Sau khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được các ngôi sao có thể được sử dụng để mở khóa sức mạnh.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.5 / 5(8,083 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 11, 2023
Release:
Jul 26, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào khẩu pháo và di chuyển ngón tay của bạn để nhắm vào nó. Chạm vào bất cứ đâu trên màn hình để bắn. Mục tiêu của bạn là đảm bảo không có viên bi nào lọt vào lỗ. Bắn các viên bi của bạn và cố gắng kết nối ít nhất 3 viên cùng màu để làm bật chúng!

Sau khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được các ngôi sao có thể được sử dụng để mở khóa sức mạnh.

Sử dụng chuột của bạn để nhắm khẩu súng thần công và bấm để bắn. Mục tiêu của bạn là đảm bảo không có viên bi nào lọt vào lỗ. Bắn các viên bi của bạn và cố gắng kết nối ít nhất 3 viên cùng màu để làm bật chúng!

Sau khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ, bạn sẽ kiếm được các ngôi sao có thể được sử dụng để mở khóa sức mạnh.

4.5 Rating Star
8,083
Phiếu bầu