Marshmallow's Escape

Hướng dẫn

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

3.5 Rating Star
851
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

Nhấp vào người ngoài hành tinh của bạn để thay đổi hình dạng của bạn và đi đến cửa ở mỗi cấp độ. Bạn cũng sẽ cần loại bỏ các khối, bật thiết bị và hơn thế nữa để thoát ra ngoài an toàn.

3.5 Rating Star
851
Phiếu bầu