Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mercurial Story

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(4,875 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Release:
Jan 29, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Ở thế giới bên trên, bạn có thể nhảy đôi. Nhảy khỏi nền tảng cao để tăng tốc độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Ở thế giới bên trên, bạn có thể nhảy đôi. Nhảy khỏi nền tảng cao để tăng tốc độ!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.3 / 5(4,875 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Apr 15, 2021
Release:
Jan 29, 2018
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Ở thế giới bên trên, bạn có thể nhảy đôi. Nhảy khỏi nền tảng cao để tăng tốc độ!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Ở thế giới bên trên, bạn có thể nhảy đôi. Nhảy khỏi nền tảng cao để tăng tốc độ!

4.3 Rating Star
4,875
Phiếu bầu