Micro Pilots

Hướng dẫn

Nhấn mũi tên phải để tăng tốc và mũi tên trái để phanh. Bạn cũng có thể sử dụng X/Z hoặc Nhấp chuột trái/Nhấp chuột phải. Mỗi cấp độ có một thử thách mới, vì vậy hãy đảm bảo điều chỉnh cách bay của bạn dựa trên các quy tắc mới.

MẸO: Lúc đầu, các điều khiển có thể hơi kỳ quặc, nhưng tìm ra nó là một phần thú vị!

Nhấn mũi tên phải để tăng tốc và mũi tên trái để phanh. Bạn cũng có thể sử dụng X/Z hoặc Nhấp chuột trái/Nhấp chuột phải. Mỗi cấp độ có một thử thách mới, vì vậy hãy đảm bảo điều chỉnh cách bay của bạn dựa trên các quy tắc mới.

MẸO: Lúc đầu, các điều khiển có thể hơi kỳ quặc, nhưng tìm ra nó là một phần thú vị!

3.8 Rating Star
6,262
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn mũi tên phải để tăng tốc và mũi tên trái để phanh. Bạn cũng có thể sử dụng X/Z hoặc Nhấp chuột trái/Nhấp chuột phải. Mỗi cấp độ có một thử thách mới, vì vậy hãy đảm bảo điều chỉnh cách bay của bạn dựa trên các quy tắc mới.

MẸO: Lúc đầu, các điều khiển có thể hơi kỳ quặc, nhưng tìm ra nó là một phần thú vị!

Nhấn mũi tên phải để tăng tốc và mũi tên trái để phanh. Bạn cũng có thể sử dụng X/Z hoặc Nhấp chuột trái/Nhấp chuột phải. Mỗi cấp độ có một thử thách mới, vì vậy hãy đảm bảo điều chỉnh cách bay của bạn dựa trên các quy tắc mới.

MẸO: Lúc đầu, các điều khiển có thể hơi kỳ quặc, nhưng tìm ra nó là một phần thú vị!

3.8 Rating Star
6,262
Phiếu bầu