Mini Blocks DX

Hướng dẫn

Nhấn vào phía bên phải của màn hình để nhảy. Chạm và giữ lâu hơn để nhảy cao hơn. Bạn cũng có thể nhấn nút nhảy trong khi nhảy từ tường này sang tường khác.

Ở các cấp độ sau, sẽ có các khối màu xanh ngăn cản bạn di chuyển! Nhấn vào phía bên trái của màn hình để bật hoặc tắt chúng.

Hãy nhớ để tránh gai!

Nhấn W, C, Mũi tên lên hoặc Nhấp chuột trái để nhảy. Nhấn và giữ phím nhảy bất kỳ để nhảy cao hơn. Bạn cũng có thể nhấn nút nhảy trong khi nhảy từ tường này sang tường khác.

Ở các cấp độ sau, sẽ có các khối màu xanh ngăn cản bạn di chuyển! Nhấn SPACE, X, D hoặc Nhấp chuột phải để bật hoặc tắt chúng.

Hãy nhớ để tránh gai!

4.5 Rating Star
855
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Nhấn vào phía bên phải của màn hình để nhảy. Chạm và giữ lâu hơn để nhảy cao hơn. Bạn cũng có thể nhấn nút nhảy trong khi nhảy từ tường này sang tường khác.

Ở các cấp độ sau, sẽ có các khối màu xanh ngăn cản bạn di chuyển! Nhấn vào phía bên trái của màn hình để bật hoặc tắt chúng.

Hãy nhớ để tránh gai!

Nhấn W, C, Mũi tên lên hoặc Nhấp chuột trái để nhảy. Nhấn và giữ phím nhảy bất kỳ để nhảy cao hơn. Bạn cũng có thể nhấn nút nhảy trong khi nhảy từ tường này sang tường khác.

Ở các cấp độ sau, sẽ có các khối màu xanh ngăn cản bạn di chuyển! Nhấn SPACE, X, D hoặc Nhấp chuột phải để bật hoặc tắt chúng.

Hãy nhớ để tránh gai!

4.5 Rating Star
855
Phiếu bầu