Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Mourn

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,641 Phiếu bầu)
Release :
Jan 19, 2017

Hướng dẫn

Bạn đã thức dậy trong một hang động bí ẩn. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn bị kẹt ở một cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại. Mở cửa và tìm đường ra khỏi hang.

Bạn đã thức dậy trong một hang động bí ẩn. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn bị kẹt ở một cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại. Mở cửa và tìm đường ra khỏi hang.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(2,641 Phiếu bầu)
Release :
Jan 19, 2017

Hướng dẫn

Bạn đã thức dậy trong một hang động bí ẩn. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn bị kẹt ở một cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại. Mở cửa và tìm đường ra khỏi hang.

Bạn đã thức dậy trong một hang động bí ẩn. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Nếu bạn bị kẹt ở một cấp độ, hãy nhấn R để khởi động lại. Mở cửa và tìm đường ra khỏi hang.

3.9 Rating Star
2,641
Phiếu bầu