Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

The Little Who

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,837 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Giúp The Little Who đạt được ánh sáng ở mỗi cấp độ. Đừng rơi từ một vách đá quá cao, nếu không bạn sẽ phải khởi động lại!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Giúp The Little Who đạt được ánh sáng ở mỗi cấp độ. Đừng rơi từ một vách đá quá cao, nếu không bạn sẽ phải khởi động lại!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.4 / 5(1,837 Phiếu bầu)
Release :
Mar 23, 2016

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Giúp The Little Who đạt được ánh sáng ở mỗi cấp độ. Đừng rơi từ một vách đá quá cao, nếu không bạn sẽ phải khởi động lại!

Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy. Giúp The Little Who đạt được ánh sáng ở mỗi cấp độ. Đừng rơi từ một vách đá quá cao, nếu không bạn sẽ phải khởi động lại!

3.4 Rating Star
1,837
Phiếu bầu