Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Parking Mania 2

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(11,151 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển và lái xe tiến và lùi. Mục tiêu là đậu xe trong chỗ đậu xe. Chỉ cần không đâm vào bất cứ điều gì!

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển và lái xe tiến và lùi. Mục tiêu là đậu xe trong chỗ đậu xe. Chỉ cần không đâm vào bất cứ điều gì!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byCoolmath Games Team

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Nov 16, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.6 / 5(11,151 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển và lái xe tiến và lùi. Mục tiêu là đậu xe trong chỗ đậu xe. Chỉ cần không đâm vào bất cứ điều gì!

Sử dụng các phím mũi tên để điều khiển và lái xe tiến và lùi. Mục tiêu là đậu xe trong chỗ đậu xe. Chỉ cần không đâm vào bất cứ điều gì!

3.6 Rating Star
11,151
Phiếu bầu