Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pixel Puzzle

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,304 Phiếu bầu)
Release :
May 28, 2019

Hướng dẫn

Kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Nhấp và kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,304 Phiếu bầu)
Release :
May 28, 2019

Hướng dẫn

Kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Nhấp và kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

3.7 Rating Star
6,304
Phiếu bầu