Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Jewel Routes

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,188 Phiếu bầu)
Release :
May 10, 2019

Hướng dẫn

Kéo các mảnh để điền vào lưới. Các mũi tên trên mảnh cho biết các vòng tròn sẽ lấp đầy theo hướng nào từ mảnh. Thắp sáng tất cả các vòng tròn để hoàn thành mỗi cấp độ.

Nhấp và kéo các mảnh để điền vào lưới. Các mũi tên trên mảnh cho biết các vòng tròn sẽ lấp đầy theo hướng nào từ mảnh. Thắp sáng tất cả các vòng tròn để hoàn thành mỗi cấp độ.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 08, 2023
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(1,188 Phiếu bầu)
Release :
May 10, 2019

Hướng dẫn

Kéo các mảnh để điền vào lưới. Các mũi tên trên mảnh cho biết các vòng tròn sẽ lấp đầy theo hướng nào từ mảnh. Thắp sáng tất cả các vòng tròn để hoàn thành mỗi cấp độ.

Nhấp và kéo các mảnh để điền vào lưới. Các mũi tên trên mảnh cho biết các vòng tròn sẽ lấp đầy theo hướng nào từ mảnh. Thắp sáng tất cả các vòng tròn để hoàn thành mỗi cấp độ.

4.0 Rating Star
1,188
Phiếu bầu