Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pixel Puzzle

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,435 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
May 28, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Nhấp và kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(6,435 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Dec 08, 2023
Giải phóng:
May 28, 2019
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

Nhấp và kéo để xoay câu đố ở chế độ 3D. Tiếp tục xoay cho đến khi các mảnh khớp với hình gốc.

3.7 Rating Star
6,435
Phiếu bầu