Plug In

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và SPACE để nhảy. Nếu bạn cần khởi động lại, hãy giữ phím R. Mục tiêu của bạn là khám phá phòng thí nghiệm mà không cần ngắt kết nối dây!

Khi bạn đến ổ cắm điện mới, hãy giữ E để kết nối và kéo dài dây của bạn. Bạn chỉ có thể di chuyển xa bằng dây, vì vậy hãy cẩn thận để không bị đứt trong khi di chuyển. Khi nó đạt đến 0%, bạn sẽ bị ngắt kết nối.

Tránh gai và tia lửa trên đường đi. Sử dụng môi trường để vòng dây của bạn để tránh các mối nguy hiểm nguy hiểm.

Sử dụng WASD để di chuyển và SPACE để nhảy. Nếu bạn cần khởi động lại, hãy giữ phím R. Mục tiêu của bạn là khám phá phòng thí nghiệm mà không cần ngắt kết nối dây!

Khi bạn đến ổ cắm điện mới, hãy giữ E để kết nối và kéo dài dây của bạn. Bạn chỉ có thể di chuyển xa bằng dây, vì vậy hãy cẩn thận để không bị đứt trong khi di chuyển. Khi nó đạt đến 0%, bạn sẽ bị ngắt kết nối.

Tránh gai và tia lửa trên đường đi. Sử dụng môi trường để vòng dây của bạn để tránh các mối nguy hiểm nguy hiểm.

4.3 Rating Star
1,838
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng WASD để di chuyển và SPACE để nhảy. Nếu bạn cần khởi động lại, hãy giữ phím R. Mục tiêu của bạn là khám phá phòng thí nghiệm mà không cần ngắt kết nối dây!

Khi bạn đến ổ cắm điện mới, hãy giữ E để kết nối và kéo dài dây của bạn. Bạn chỉ có thể di chuyển xa bằng dây, vì vậy hãy cẩn thận để không bị đứt trong khi di chuyển. Khi nó đạt đến 0%, bạn sẽ bị ngắt kết nối.

Tránh gai và tia lửa trên đường đi. Sử dụng môi trường để vòng dây của bạn để tránh các mối nguy hiểm nguy hiểm.

Sử dụng WASD để di chuyển và SPACE để nhảy. Nếu bạn cần khởi động lại, hãy giữ phím R. Mục tiêu của bạn là khám phá phòng thí nghiệm mà không cần ngắt kết nối dây!

Khi bạn đến ổ cắm điện mới, hãy giữ E để kết nối và kéo dài dây của bạn. Bạn chỉ có thể di chuyển xa bằng dây, vì vậy hãy cẩn thận để không bị đứt trong khi di chuyển. Khi nó đạt đến 0%, bạn sẽ bị ngắt kết nối.

Tránh gai và tia lửa trên đường đi. Sử dụng môi trường để vòng dây của bạn để tránh các mối nguy hiểm nguy hiểm.

4.3 Rating Star
1,838
Phiếu bầu