Poly Roller

Hướng dẫn

Chạm và kéo màn hình để xoay các hình dạng. Mục tiêu của bạn là xoay màn hình vừa phải để căn chỉnh các hình dạng và tạo hình ảnh 3D!

Bạn có thể hoàn thành bộ sưu tập?

Nhấp chuột trái và kéo màn hình để xoay các hình dạng. Mục tiêu của bạn là xoay màn hình vừa phải để căn chỉnh các hình dạng và tạo hình ảnh 3D!

Bạn có thể hoàn thành bộ sưu tập?

4.3 Rating Star
5,232
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Chạm và kéo màn hình để xoay các hình dạng. Mục tiêu của bạn là xoay màn hình vừa phải để căn chỉnh các hình dạng và tạo hình ảnh 3D!

Bạn có thể hoàn thành bộ sưu tập?

Nhấp chuột trái và kéo màn hình để xoay các hình dạng. Mục tiêu của bạn là xoay màn hình vừa phải để căn chỉnh các hình dạng và tạo hình ảnh 3D!

Bạn có thể hoàn thành bộ sưu tập?

4.3 Rating Star
5,232
Phiếu bầu