Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Primate Pile Up

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(472 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Xếp các con linh trưởng cho đến khi chúng chạm tới chuối. (Bạn phải sử dụng tất cả các loài linh trưởng ở mỗi cấp độ trong giải pháp của mình.)

Xếp các con linh trưởng cho đến khi chúng chạm tới chuối. (Bạn phải sử dụng tất cả các loài linh trưởng ở mỗi cấp độ trong giải pháp của mình.)

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Feb 27, 2024
Xếp hạng:
Rating Star3.2 / 5(472 Phiếu bầu)
Release :
Dec 31, 1998

Hướng dẫn

Xếp các con linh trưởng cho đến khi chúng chạm tới chuối. (Bạn phải sử dụng tất cả các loài linh trưởng ở mỗi cấp độ trong giải pháp của mình.)

Xếp các con linh trưởng cho đến khi chúng chạm tới chuối. (Bạn phải sử dụng tất cả các loài linh trưởng ở mỗi cấp độ trong giải pháp của mình.)

3.2 Rating Star
472
Phiếu bầu