Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pusshu-ya!

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(187 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Apr 17, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một khối để di chuyển nó. Lấy từng khối lên ngôi sao cùng màu. Các khối có thể đẩy nhau.

Bấm vào một khối để di chuyển nó. Mỗi khối di chuyển theo hướng mũi tên chỉ và sẽ đẩy bất kỳ khối nào ở phía trước nó. Lấy từng khối đến ngôi sao cùng màu.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star3.8 / 5(187 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 10, 2023
Release:
Apr 17, 2020
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Chạm vào một khối để di chuyển nó. Lấy từng khối lên ngôi sao cùng màu. Các khối có thể đẩy nhau.

Bấm vào một khối để di chuyển nó. Mỗi khối di chuyển theo hướng mũi tên chỉ và sẽ đẩy bất kỳ khối nào ở phía trước nó. Lấy từng khối đến ngôi sao cùng màu.

3.8 Rating Star
187
Phiếu bầu