Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Pyramid Solitaire

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(893 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Release:
Dec 09, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn bắt đầu với một cỗ bài và một quân bài ngửa. Mục tiêu của bạn là xóa bảng trước khi bộ bài của bạn trống! Để làm điều này, bạn cần kết hợp hai thẻ có giá trị lên tới 13. Chạm vào thẻ đầu tiên rồi chạm vào thẻ thứ hai để xóa chúng. Nếu bạn không thể cộng tới 13 với các thẻ có sẵn, hãy chạm vào cọc để rút một thẻ mới.

Với bộ bài tiêu chuẩn này, Jack là 11, Queen là 12 và King là 13. Điều đó có nghĩa là bạn có thể loại bỏ King mà không cần sử dụng lá bài thứ hai.

Nếu bạn thực hiện sáu cặp liên tiếp, bạn sẽ nhận được Joker! Bạn có thể sử dụng Joker làm quân bài hoang dã, nghĩa là sau khi chạm vào Joker, bạn có thể chạm vào bất kỳ quân bài nào trên bàn cờ để loại bỏ nó!

Bạn có thể chơi với kim tự tháp khổng lồ ở chế độ cổ điển hoặc chơi các cấp độ nơi bạn có thể nhận được sức mạnh tuyệt vời để giúp vượt qua bảng!

Sau khi bạn kiếm được 1000 xu, một thẻ màu đỏ có dấu X sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào đây để loại bỏ một thẻ ngẫu nhiên.

Bạn bắt đầu với một cỗ bài và một quân bài ngửa. Mục tiêu của bạn là xóa bảng trước khi bộ bài của bạn trống! Để làm điều này, bạn cần kết hợp hai thẻ có giá trị lên tới 13. Nhấp vào thẻ đầu tiên và sau đó nhấp vào thẻ thứ hai để loại bỏ chúng. Nếu bạn không thể cộng tới 13 với các thẻ có sẵn, hãy nhấp vào cọc để rút một thẻ mới.

Với bộ bài tiêu chuẩn này, Jack là 11, Queen là 12 và King là 13. Điều đó có nghĩa là bạn có thể loại bỏ King mà không cần sử dụng lá bài thứ hai.

Nếu bạn thực hiện sáu cặp liên tiếp, bạn sẽ nhận được Joker! Bạn có thể sử dụng Joker làm quân bài hoang dã, nghĩa là khi bạn nhấp vào Joker, bạn có thể nhấp vào bất kỳ quân bài nào trên bàn để loại bỏ nó!

Bạn có thể chơi với kim tự tháp khổng lồ ở chế độ cổ điển hoặc chơi các cấp độ nơi bạn có thể nhận được sức mạnh tuyệt vời để giúp vượt qua bảng!

Sau khi bạn kiếm được 1000 xu, một thẻ màu đỏ có dấu X sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấp vào đây để loại bỏ một thẻ ngẫu nhiên.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.0 / 5(893 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 09, 2023
Release:
Dec 09, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Bạn bắt đầu với một cỗ bài và một quân bài ngửa. Mục tiêu của bạn là xóa bảng trước khi bộ bài của bạn trống! Để làm điều này, bạn cần kết hợp hai thẻ có giá trị lên tới 13. Chạm vào thẻ đầu tiên rồi chạm vào thẻ thứ hai để xóa chúng. Nếu bạn không thể cộng tới 13 với các thẻ có sẵn, hãy chạm vào cọc để rút một thẻ mới.

Với bộ bài tiêu chuẩn này, Jack là 11, Queen là 12 và King là 13. Điều đó có nghĩa là bạn có thể loại bỏ King mà không cần sử dụng lá bài thứ hai.

Nếu bạn thực hiện sáu cặp liên tiếp, bạn sẽ nhận được Joker! Bạn có thể sử dụng Joker làm quân bài hoang dã, nghĩa là sau khi chạm vào Joker, bạn có thể chạm vào bất kỳ quân bài nào trên bàn cờ để loại bỏ nó!

Bạn có thể chơi với kim tự tháp khổng lồ ở chế độ cổ điển hoặc chơi các cấp độ nơi bạn có thể nhận được sức mạnh tuyệt vời để giúp vượt qua bảng!

Sau khi bạn kiếm được 1000 xu, một thẻ màu đỏ có dấu X sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấn vào đây để loại bỏ một thẻ ngẫu nhiên.

Bạn bắt đầu với một cỗ bài và một quân bài ngửa. Mục tiêu của bạn là xóa bảng trước khi bộ bài của bạn trống! Để làm điều này, bạn cần kết hợp hai thẻ có giá trị lên tới 13. Nhấp vào thẻ đầu tiên và sau đó nhấp vào thẻ thứ hai để loại bỏ chúng. Nếu bạn không thể cộng tới 13 với các thẻ có sẵn, hãy nhấp vào cọc để rút một thẻ mới.

Với bộ bài tiêu chuẩn này, Jack là 11, Queen là 12 và King là 13. Điều đó có nghĩa là bạn có thể loại bỏ King mà không cần sử dụng lá bài thứ hai.

Nếu bạn thực hiện sáu cặp liên tiếp, bạn sẽ nhận được Joker! Bạn có thể sử dụng Joker làm quân bài hoang dã, nghĩa là khi bạn nhấp vào Joker, bạn có thể nhấp vào bất kỳ quân bài nào trên bàn để loại bỏ nó!

Bạn có thể chơi với kim tự tháp khổng lồ ở chế độ cổ điển hoặc chơi các cấp độ nơi bạn có thể nhận được sức mạnh tuyệt vời để giúp vượt qua bảng!

Sau khi bạn kiếm được 1000 xu, một thẻ màu đỏ có dấu X sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhấp vào đây để loại bỏ một thẻ ngẫu nhiên.

4.0 Rating Star
893
Phiếu bầu