Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Rummy

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,652 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 28, 2023
Release:
Sep 30, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo thành các bộ phù hợp gồm ít nhất ba loại hoặc một chuỗi các thẻ cùng chất. Khi đến lượt của bạn, hãy chạm vào kho hoặc bỏ cọc để lấy thẻ. Nếu bạn có một bộ, hãy nhấn vào tất cả các thẻ của bạn trong bộ và đặt chúng xuống bằng cách nhấn vào nút "Đặt". Vào cuối mỗi lượt, chạm vào một trong các thẻ của bạn để loại bỏ nó. Khi một người chơi loại bỏ tất cả các thẻ của họ, họ sẽ thắng!

Nếu bạn muốn chơi chế độ chơi đơn Rummy, hãy nhấn vào nút bên trái. Để chơi Rummy với những người khác trực tuyến, hãy nhấn vào nút bên phải. Bạn có thể chơi Rummy với 2-4 người chơi. Bạn có thể tham gia một căn phòng đã được mở khóa, chơi với một đối thủ ngẫu nhiên hoặc tạo một căn phòng của riêng bạn!

GỢI Ý: Khi đấu với nhiều hơn hai người chơi, sẽ có hai bộ bài trong trò chơi. Bạn không thể sử dụng hai thẻ có cùng số và cùng chất với nhau để tạo một bộ.

Mục tiêu của bạn là tạo thành các bộ phù hợp gồm ít nhất ba loại hoặc một chuỗi các thẻ cùng chất. Khi đến lượt của bạn, hãy nhấp vào từ kho hoặc bỏ cọc để lấy thẻ. Nếu bạn có một bộ, hãy nhấp vào tất cả các thẻ của bạn trong bộ và đặt chúng xuống bằng cách nhấp vào nút "Đặt". Vào cuối mỗi lượt, nhấp vào một trong các thẻ của bạn để loại bỏ nó. Khi một người chơi loại bỏ tất cả các thẻ của họ, họ sẽ thắng!

Nếu bạn muốn chơi chế độ chơi đơn Rummy, hãy nhấp vào nút bên trái. Để chơi Rummy với những người khác trực tuyến, hãy nhấp vào nút bên phải. Bạn có thể chơi Rummy với 2-4 người chơi. Bạn có thể tham gia một căn phòng đã được mở khóa, chơi với một đối thủ ngẫu nhiên hoặc tạo một căn phòng của riêng bạn!

GỢI Ý: Khi đấu với nhiều hơn hai người chơi, sẽ có hai bộ bài trong trò chơi. Bạn không thể sử dụng hai thẻ có cùng số và cùng chất với nhau để tạo một bộ.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(4,652 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 28, 2023
Release:
Sep 30, 2022
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Mục tiêu của bạn là tạo thành các bộ phù hợp gồm ít nhất ba loại hoặc một chuỗi các thẻ cùng chất. Khi đến lượt của bạn, hãy chạm vào kho hoặc bỏ cọc để lấy thẻ. Nếu bạn có một bộ, hãy nhấn vào tất cả các thẻ của bạn trong bộ và đặt chúng xuống bằng cách nhấn vào nút "Đặt". Vào cuối mỗi lượt, chạm vào một trong các thẻ của bạn để loại bỏ nó. Khi một người chơi loại bỏ tất cả các thẻ của họ, họ sẽ thắng!

Nếu bạn muốn chơi chế độ chơi đơn Rummy, hãy nhấn vào nút bên trái. Để chơi Rummy với những người khác trực tuyến, hãy nhấn vào nút bên phải. Bạn có thể chơi Rummy với 2-4 người chơi. Bạn có thể tham gia một căn phòng đã được mở khóa, chơi với một đối thủ ngẫu nhiên hoặc tạo một căn phòng của riêng bạn!

GỢI Ý: Khi đấu với nhiều hơn hai người chơi, sẽ có hai bộ bài trong trò chơi. Bạn không thể sử dụng hai thẻ có cùng số và cùng chất với nhau để tạo một bộ.

Mục tiêu của bạn là tạo thành các bộ phù hợp gồm ít nhất ba loại hoặc một chuỗi các thẻ cùng chất. Khi đến lượt của bạn, hãy nhấp vào từ kho hoặc bỏ cọc để lấy thẻ. Nếu bạn có một bộ, hãy nhấp vào tất cả các thẻ của bạn trong bộ và đặt chúng xuống bằng cách nhấp vào nút "Đặt". Vào cuối mỗi lượt, nhấp vào một trong các thẻ của bạn để loại bỏ nó. Khi một người chơi loại bỏ tất cả các thẻ của họ, họ sẽ thắng!

Nếu bạn muốn chơi chế độ chơi đơn Rummy, hãy nhấp vào nút bên trái. Để chơi Rummy với những người khác trực tuyến, hãy nhấp vào nút bên phải. Bạn có thể chơi Rummy với 2-4 người chơi. Bạn có thể tham gia một căn phòng đã được mở khóa, chơi với một đối thủ ngẫu nhiên hoặc tạo một căn phòng của riêng bạn!

GỢI Ý: Khi đấu với nhiều hơn hai người chơi, sẽ có hai bộ bài trong trò chơi. Bạn không thể sử dụng hai thẻ có cùng số và cùng chất với nhau để tạo một bộ.

4.4 Rating Star
4,652
Phiếu bầu