Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Red Ball 4

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(137,989 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Feb 21, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Red Ball Instructions

Di chuyển quả bóng màu đỏ qua từng cấp độ bằng các phím mũi tên. Lăn qua các chướng ngại vật và thu thập các ngôi sao trên đường đi, nhưng hãy coi chừng những kẻ xấu! Sử dụng phím mũi tên lên để nhảy vào kẻ thù của bạn để hạ gục chúng.

Mẹo bóng đỏ

Coi chừng nước. Red Ball không biết bơi, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và xảo quyệt khi cố gắng vượt qua các vùng nước! Khi có cơ hội, hãy đẩy các đồ vật xuống nước để làm bàn đạp, nhưng bạn sẽ phải thật nhanh! Đá thì ổn định, nhưng hộp sẽ trôi đi. Sử dụng kết hợp lăn và nhảy để giữ cho quả bóng của bạn nổi.

Giữ thăng bằng. Bóng đỏ cứ lăn, nhưng đôi khi có thể gây nguy hiểm. Bạn có thể giữ bóng đứng yên khi ở trên bục cao hoặc tránh nước bằng cách luân phiên nhanh giữa các phím mũi tên trái và phải. Nó sẽ giúp quả bóng màu đỏ chao đảo và giữ thăng bằng trên những nền tảng khó khăn đó.

Vươn tới các vì sao. Hãy nhớ thu thập tất cả các ngôi sao khi bạn vượt qua các chướng ngại vật! Bạn càng thu thập được nhiều sao, cuối cùng bạn sẽ càng có nhiều điểm. Bạn cũng sẽ thấy rằng có một số thành tích mà bạn có thể đạt được khi vượt qua các cấp độ.

Sử dụng đường dốc để nhảy cao hơn. Khi bạn đến cuối một ngọn đồi, hãy nhấn phím mũi tên lên. Bạn sẽ đạt được nhiều không khí hơn khi nhảy nếu bạn tung bóng vào đúng thời điểm. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tiếp cận các ngôi sao ở xa hoặc hạ cánh trên các nền tảng cao.

Quả bóng đỏ dạy bạn điều gì

Red Ball 4 là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn. Chơi trò chơi Bóng đỏ có thể giúp nâng cao nhận thức về không gian, cũng như tăng cường tư duy logic và suy luận

Di chuyển quả bóng màu đỏ qua từng cấp độ bằng các phím mũi tên. Lăn qua các chướng ngại vật và thu thập các ngôi sao trên đường đi, nhưng hãy coi chừng những kẻ xấu! Sử dụng phím mũi tên lên để nhảy vào kẻ thù của bạn để hạ gục chúng.

Mẹo bóng đỏ

Coi chừng nước. Red Ball không biết bơi, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và xảo quyệt khi cố gắng vượt qua các vùng nước! Khi có cơ hội, hãy đẩy các đồ vật xuống nước để làm bàn đạp, nhưng bạn sẽ phải thật nhanh! Đá thì ổn định, nhưng hộp sẽ trôi đi. Sử dụng kết hợp lăn và nhảy để giữ cho quả bóng của bạn nổi.

Giữ thăng bằng. Bóng đỏ cứ lăn, nhưng đôi khi có thể gây nguy hiểm. Bạn có thể giữ bóng đứng yên khi ở trên bục cao hoặc tránh nước bằng cách luân phiên nhanh giữa các phím mũi tên trái và phải. Nó sẽ giúp quả bóng màu đỏ chao đảo và giữ thăng bằng trên những nền tảng khó khăn đó.

Vươn tới các vì sao. Hãy nhớ thu thập tất cả các ngôi sao khi bạn vượt qua các chướng ngại vật! Bạn càng thu thập được nhiều sao, cuối cùng bạn sẽ càng có nhiều điểm. Bạn cũng sẽ thấy rằng có một số thành tích mà bạn có thể đạt được khi vượt qua các cấp độ.

Sử dụng đường dốc để nhảy cao hơn. Khi bạn đến cuối một ngọn đồi, hãy nhấn phím mũi tên lên. Bạn sẽ đạt được nhiều không khí hơn khi nhảy nếu bạn tung bóng vào đúng thời điểm. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tiếp cận các ngôi sao ở xa hoặc hạ cánh trên các nền tảng cao.

Quả bóng đỏ dạy bạn điều gì

Red Ball 4 là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn. Chơi trò chơi Bóng đỏ có thể giúp nâng cao nhận thức về không gian, cũng như tăng cường tư duy logic và suy luận

When was Red Ball 4 released?

Red Ball 4 was released in 2014 by the game developer Evgeniy Fedoseev. That’s it, there were no other developers of this game. While it was taken off of Coolmath Games for a few years due to the end of Adobe Flash, it has been brought back as of 2023.

Is Red Ball 4 fun?

Red Ball 4 is one of the most fun platformer games on the site. This is due to a multitude of factors. For one, the controls are extremely easy to learn. This means that players won’t have to take a lot of time to learn how to play, they can just hop in and start playing almost immediately.

One of the other features that makes Red Ball 4 so much fun is the smooth gameplay. While the game is roughly a decade old, the animation still looks sharp and clean, even by today’s standards. 

The puzzles in the game are extremely fun and challenging. Red Ball 4 requires wits to outsmart the square enemies and make it to the next level. There are tons of different skills that players must use to beat every level – learning how to build momentum, jumping over giant chasms, and avoiding confrontational enemies to name a few. There are tons of reasons to love Red Ball 4.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.7 / 5(137,989 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Feb 29, 2024
Release:
Feb 21, 2013
Platforms:
Browser, Mobile

Red Ball Instructions

Di chuyển quả bóng màu đỏ qua từng cấp độ bằng các phím mũi tên. Lăn qua các chướng ngại vật và thu thập các ngôi sao trên đường đi, nhưng hãy coi chừng những kẻ xấu! Sử dụng phím mũi tên lên để nhảy vào kẻ thù của bạn để hạ gục chúng.

Mẹo bóng đỏ

Coi chừng nước. Red Ball không biết bơi, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và xảo quyệt khi cố gắng vượt qua các vùng nước! Khi có cơ hội, hãy đẩy các đồ vật xuống nước để làm bàn đạp, nhưng bạn sẽ phải thật nhanh! Đá thì ổn định, nhưng hộp sẽ trôi đi. Sử dụng kết hợp lăn và nhảy để giữ cho quả bóng của bạn nổi.

Giữ thăng bằng. Bóng đỏ cứ lăn, nhưng đôi khi có thể gây nguy hiểm. Bạn có thể giữ bóng đứng yên khi ở trên bục cao hoặc tránh nước bằng cách luân phiên nhanh giữa các phím mũi tên trái và phải. Nó sẽ giúp quả bóng màu đỏ chao đảo và giữ thăng bằng trên những nền tảng khó khăn đó.

Vươn tới các vì sao. Hãy nhớ thu thập tất cả các ngôi sao khi bạn vượt qua các chướng ngại vật! Bạn càng thu thập được nhiều sao, cuối cùng bạn sẽ càng có nhiều điểm. Bạn cũng sẽ thấy rằng có một số thành tích mà bạn có thể đạt được khi vượt qua các cấp độ.

Sử dụng đường dốc để nhảy cao hơn. Khi bạn đến cuối một ngọn đồi, hãy nhấn phím mũi tên lên. Bạn sẽ đạt được nhiều không khí hơn khi nhảy nếu bạn tung bóng vào đúng thời điểm. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tiếp cận các ngôi sao ở xa hoặc hạ cánh trên các nền tảng cao.

Quả bóng đỏ dạy bạn điều gì

Red Ball 4 là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn. Chơi trò chơi Bóng đỏ có thể giúp nâng cao nhận thức về không gian, cũng như tăng cường tư duy logic và suy luận

When was Red Ball 4 released?

Red Ball 4 was released in 2014 by the game developer Evgeniy Fedoseev. That’s it, there were no other developers of this game. While it was taken off of Coolmath Games for a few years due to the end of Adobe Flash, it has been brought back as of 2023.

Is Red Ball 4 fun?

Red Ball 4 is one of the most fun platformer games on the site. This is due to a multitude of factors. For one, the controls are extremely easy to learn. This means that players won’t have to take a lot of time to learn how to play, they can just hop in and start playing almost immediately.

One of the other features that makes Red Ball 4 so much fun is the smooth gameplay. While the game is roughly a decade old, the animation still looks sharp and clean, even by today’s standards. 

The puzzles in the game are extremely fun and challenging. Red Ball 4 requires wits to outsmart the square enemies and make it to the next level. There are tons of different skills that players must use to beat every level – learning how to build momentum, jumping over giant chasms, and avoiding confrontational enemies to name a few. There are tons of reasons to love Red Ball 4.

Di chuyển quả bóng màu đỏ qua từng cấp độ bằng các phím mũi tên. Lăn qua các chướng ngại vật và thu thập các ngôi sao trên đường đi, nhưng hãy coi chừng những kẻ xấu! Sử dụng phím mũi tên lên để nhảy vào kẻ thù của bạn để hạ gục chúng.

Mẹo bóng đỏ

Coi chừng nước. Red Ball không biết bơi, vì vậy bạn sẽ phải nhanh chóng và xảo quyệt khi cố gắng vượt qua các vùng nước! Khi có cơ hội, hãy đẩy các đồ vật xuống nước để làm bàn đạp, nhưng bạn sẽ phải thật nhanh! Đá thì ổn định, nhưng hộp sẽ trôi đi. Sử dụng kết hợp lăn và nhảy để giữ cho quả bóng của bạn nổi.

Giữ thăng bằng. Bóng đỏ cứ lăn, nhưng đôi khi có thể gây nguy hiểm. Bạn có thể giữ bóng đứng yên khi ở trên bục cao hoặc tránh nước bằng cách luân phiên nhanh giữa các phím mũi tên trái và phải. Nó sẽ giúp quả bóng màu đỏ chao đảo và giữ thăng bằng trên những nền tảng khó khăn đó.

Vươn tới các vì sao. Hãy nhớ thu thập tất cả các ngôi sao khi bạn vượt qua các chướng ngại vật! Bạn càng thu thập được nhiều sao, cuối cùng bạn sẽ càng có nhiều điểm. Bạn cũng sẽ thấy rằng có một số thành tích mà bạn có thể đạt được khi vượt qua các cấp độ.

Sử dụng đường dốc để nhảy cao hơn. Khi bạn đến cuối một ngọn đồi, hãy nhấn phím mũi tên lên. Bạn sẽ đạt được nhiều không khí hơn khi nhảy nếu bạn tung bóng vào đúng thời điểm. Điều này có thể hữu ích khi cố gắng tiếp cận các ngôi sao ở xa hoặc hạ cánh trên các nền tảng cao.

Quả bóng đỏ dạy bạn điều gì

Red Ball 4 là một trò chơi đòi hỏi kỹ năng và sự kiên nhẫn. Chơi trò chơi Bóng đỏ có thể giúp nâng cao nhận thức về không gian, cũng như tăng cường tư duy logic và suy luận

4.7 Rating Star
137,989
Phiếu bầu