Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Sichiken

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,561 Phiếu bầu)
Release :
Jun 04, 2015

Hướng dẫn

Thu thập tất cả các khối năng lượng ở mỗi cấp độ và đến khối màu trắng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy.

Nếu bạn ngã hoặc va vào gai, hồn ma của bạn sẽ thực hiện lại các bước di chuyển của bạn và thu thập các khối cho bạn. Sử dụng điều này để thu thập tất cả các khối!

Thu thập tất cả các khối năng lượng ở mỗi cấp độ và đến khối màu trắng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy.

Nếu bạn ngã hoặc va vào gai, hồn ma của bạn sẽ thực hiện lại các bước di chuyển của bạn và thu thập các khối cho bạn. Sử dụng điều này để thu thập tất cả các khối!

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byJonathan Keefer

Learn About Our Game Review Guidelines

Genre:
Đã cập nhật:
Apr 19, 2021
Xếp hạng:
Rating Star3.7 / 5(2,561 Phiếu bầu)
Release :
Jun 04, 2015

Hướng dẫn

Thu thập tất cả các khối năng lượng ở mỗi cấp độ và đến khối màu trắng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy.

Nếu bạn ngã hoặc va vào gai, hồn ma của bạn sẽ thực hiện lại các bước di chuyển của bạn và thu thập các khối cho bạn. Sử dụng điều này để thu thập tất cả các khối!

Thu thập tất cả các khối năng lượng ở mỗi cấp độ và đến khối màu trắng. Sử dụng các phím mũi tên hoặc WASD để di chuyển và nhảy.

Nếu bạn ngã hoặc va vào gai, hồn ma của bạn sẽ thực hiện lại các bước di chuyển của bạn và thu thập các khối cho bạn. Sử dụng điều này để thu thập tất cả các khối!

3.7 Rating Star
2,561
Phiếu bầu