Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Get To the Other Side

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(19,076 Phiếu bầu)
Release :
Jul 31, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

Tiến trình trò chơi

0 XP

Game content reviewed byAlex Feigenbaum

Learn About Our Game Review Guidelines

Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(19,076 Phiếu bầu)
Release :
Jul 31, 2020

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn LÊN hai lần để nhảy đôi.

3.9 Rating Star
19,076
Phiếu bầu