Rhythm is Lava

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy với cả hai nhân vật của bạn. Cả hai đều di chuyển cùng một lúc và nếu chúng đâm vào nhau, bạn phải bắt đầu lại cấp độ. Mỗi khi bạn chạm vào dung nham, bạn sẽ mất mạng. Cảm thấy dũng cảm? Hãy thử chế độ cực khó!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy với cả hai nhân vật của bạn. Cả hai đều di chuyển cùng một lúc và nếu chúng đâm vào nhau, bạn phải bắt đầu lại cấp độ. Mỗi khi bạn chạm vào dung nham, bạn sẽ mất mạng. Cảm thấy dũng cảm? Hãy thử chế độ cực khó!

3.4 Rating Star
11,327
Phiếu bầu

Tiến trình trò chơi

0 XP

Hướng dẫn

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy với cả hai nhân vật của bạn. Cả hai đều di chuyển cùng một lúc và nếu chúng đâm vào nhau, bạn phải bắt đầu lại cấp độ. Mỗi khi bạn chạm vào dung nham, bạn sẽ mất mạng. Cảm thấy dũng cảm? Hãy thử chế độ cực khó!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và nhảy với cả hai nhân vật của bạn. Cả hai đều di chuyển cùng một lúc và nếu chúng đâm vào nhau, bạn phải bắt đầu lại cấp độ. Mỗi khi bạn chạm vào dung nham, bạn sẽ mất mạng. Cảm thấy dũng cảm? Hãy thử chế độ cực khó!

3.4 Rating Star
11,327
Phiếu bầu