Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Robo Twins

Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(336 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Release:
Apr 17, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên công tắc màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Khi đèn sáng, nhấn SPACE để điều khiển robot lớn.

Là một chú rô-bốt lớn, bạn có thể giúp xây dựng một con đường cho chú rô-bốt nhỏ tiếp cận cục pin!

Mục tiêu của bạn là đưa robot nhỏ đến cục pin lớn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên nút màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Trong khi nhấn nút, hãy nhấn phím SPACE để chuyển điều khiển giữa hai rô-bốt.

Robot nhỏ có thể nhảy lên robot lớn. Robot lớn cũng có thể đẩy các khối để robot nhỏ nhảy lên.

Tiến trình trò chơi

0 XP
Genre:
Xếp hạng:
Rating Star4.2 / 5(336 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 08, 2023
Release:
Apr 17, 2023
Platforms:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên công tắc màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Khi đèn sáng, nhấn SPACE để điều khiển robot lớn.

Là một chú rô-bốt lớn, bạn có thể giúp xây dựng một con đường cho chú rô-bốt nhỏ tiếp cận cục pin!

Mục tiêu của bạn là đưa robot nhỏ đến cục pin lớn!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển. Robot nhỏ phải đứng trên nút màu đỏ để cung cấp năng lượng cho robot lớn. Trong khi nhấn nút, hãy nhấn phím SPACE để chuyển điều khiển giữa hai rô-bốt.

Robot nhỏ có thể nhảy lên robot lớn. Robot lớn cũng có thể đẩy các khối để robot nhỏ nhảy lên.

4.2 Rating Star
336
Phiếu bầu