Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Dumo

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,260 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Sep 21, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Q để chuyển đổi giữa Đỏ và Xanh lam. Nhận chìa khóa trong một thế giới để mở khóa các con đường ở thế giới khác. Làm việc cùng nhau để lấy tất cả các đồng tiền!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Q để chuyển đổi giữa Đỏ và Xanh lam. Nhận chìa khóa trong một thế giới để mở khóa các con đường ở thế giới khác. Làm việc cùng nhau để lấy tất cả các đồng tiền!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star4.4 / 5(5,260 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Mar 12, 2023
Giải phóng:
Sep 21, 2020
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Q để chuyển đổi giữa Đỏ và Xanh lam. Nhận chìa khóa trong một thế giới để mở khóa các con đường ở thế giới khác. Làm việc cùng nhau để lấy tất cả các đồng tiền!

Sử dụng WASD hoặc các phím mũi tên để di chuyển và nhảy. Nhấn Q để chuyển đổi giữa Đỏ và Xanh lam. Nhận chìa khóa trong một thế giới để mở khóa các con đường ở thế giới khác. Làm việc cùng nhau để lấy tất cả các đồng tiền!

4.4 Rating Star
5,260
Phiếu bầu