Skip to Top of Page Skip to Navigation Skip to Main Content Skip to Footer

Twin Switch

Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(316 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Giải phóng:
Jul 06, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. When you want to switch characters, press the X key.

When you switch characters, the previous character you controlled will be frozen in place (or in mid-air if you jumped!). Use this to your advantage when trying to collect all the stars.

Land on the switches to move the giant black and white platforms to help you cross over large gaps!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi muốn chuyển ký tự, nhấn phím X.

Khi bạn chuyển đổi nhân vật, nhân vật trước đó bạn điều khiển sẽ bị đóng băng tại chỗ (hoặc ở giữa không trung nếu bạn nhảy!). Sử dụng điều này để lợi thế của bạn khi cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao.

Hạ cánh trên các công tắc để di chuyển các nền tảng đen trắng khổng lồ để giúp bạn vượt qua những khoảng trống lớn!

Tiến trình trò chơi

0 XP
Thể loại:
Xếp hạng:
Rating Star3.9 / 5(316 Phiếu bầu)
Đã cập nhật:
Aug 01, 2023
Giải phóng:
Jul 06, 2023
Nền tảng:
Browser, Mobile

Hướng dẫn

Use the Arrow Keys to move. When you want to switch characters, press the X key.

When you switch characters, the previous character you controlled will be frozen in place (or in mid-air if you jumped!). Use this to your advantage when trying to collect all the stars.

Land on the switches to move the giant black and white platforms to help you cross over large gaps!

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển. Khi muốn chuyển ký tự, nhấn phím X.

Khi bạn chuyển đổi nhân vật, nhân vật trước đó bạn điều khiển sẽ bị đóng băng tại chỗ (hoặc ở giữa không trung nếu bạn nhảy!). Sử dụng điều này để lợi thế của bạn khi cố gắng thu thập tất cả các ngôi sao.

Hạ cánh trên các công tắc để di chuyển các nền tảng đen trắng khổng lồ để giúp bạn vượt qua những khoảng trống lớn!

3.9 Rating Star
316
Phiếu bầu